تبلیغات
ܓ✿ کـوچـ ه اقـاقـیـا ܓ✿ - لمس بودنتـ مبارکـ

ܓ✿ کـوچـ ه اقـاقـیـا ܓ✿

لمس بودنتـ مبارکـ


       


┘◄بهتریـטּ آهنــگـ زندگے مـَטּ تپــش قلبـ توستـ...₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


┘◄نگاهتـ را قابـ مے گیرم

در پس آ
לּ لبخنــد

ڪِـہ
بـہ مـَטּ شــور و نشــاط زندگے مے بخشد...┘◄یکـ بغل گل یاس
یکـ سبد ستـ
ـاره
و یکـ دنیا عشـ
ـق
پیشکش تـو بخاطر زیباتریـ
טּ روز دنیا
ڪِـہ روز تولـــــد توستـ...

┘◄خیلے خوشحالم از اینکہ
تــ
ــو بـہ دنیا اومدے؛ تــــوزیباتریـטּ گــل ها را براے زیبایے زندگیتـ و کوتاهے عمرشاלּ را براے غم هایتـ آرزو مندم

┘◄میدانے؟
هربار
ڪِـہ مے ایستم
هربار
ڪِـہ زندگے میگذرد
هربار...هربار...
یادم م
ے افتد هنوز چقدر حرفـ هاے نزده داریم...
چقدر
مـَטּ
چقدر تـو
هنوز کنار هم ننشست
ہ ایم و ...
راست
ے!
اینجا چقدر جا
ے تـو خالے ستـ...

┘◄مہــــربانم
عُمـرتــ
بـہ شیوه ے 、ヽ ヽ ``、 بـاراלּ、ヽ ヽ ``、
پر از تکرار طَــراوتـــ باد


سالروز زمینے شدنتـ مبارکـ...

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


هیشکے مثل مُو، تـــو ره دوستــ نِدِره

       


طبقه بندی: ڪوچـﮧ پـس ڪوچـﮧ هــآے دلــ❤ــ،
+ نوشته شده در چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393ساعت 10:59 ب.ظ توسط مـعـصـومــه بـارانــی رهـگـــذر()